Miesto konania

Mesto: Spišská Belá

Ulica: Tatranská, pri klube 501 (bývalá kolkáreň)