Stanovanie

Stanové mestečko v oplotenom areály športového ihriska (na trávnatej ploche na kraji)